Tidsbokningssystem

En ambitiös utvärdering av tidsbokningssystemet är gjord vilket sammanfattningsvis styrker att vi vill fortsätta att använda systemet. Vi har använt enkätstudien till listade patienter som hört av sig för tidsbokning. Det visar att mer än 75% av alla tillfrågade föredrog det "nya systemet" och för äldre och multisjuka har tillgängligheten varit lika bra eller bättre än förut.

Vi använder sedan februari 2016 ett nytt bokningssystem. När tidigare alla patienter med icke akuta sjukdomar skulle förboka tid, kom vi in i en "ond cirkel" på grund av ett högt söktryck. Väntetiderna låg på upp mot åtta veckor mot önskat högst en vecka. Om man inte har särskilda behov (framför allt behov av medföljande) får man nu ringa tidigt den dag man önskar komma på även ett icke akut läkarbesök.

Vi har utvärderat detta med enkätstudier till listade och patienter, samt gjort studier på bland annat väntetider och vårdtyngd.

Sammanfattningsvis föredrar ≥ 75% av alla tillfrågade "det nya systemet", och för "äldre och multisjuka" har tillgängligheten varit lika bra eller bättre än förut.

Av de som ringde för en icke akut konsultation har ungefär 100 behövt ringa igen, och av de som sedan återkommit per telefon (71 personer) har bara nio stycken väntat mer än en vecka. Detta innebär att 1,7% av alla besök nu hade en väntetid på mer än en vecka på besöket, mot tidigare nästan 70%.

Vår uppdragsgivare landstinget har nu godkänt att vi fortsätter på den inslagna vägen tills vidare.

Ni som önskar detaljerad information om utvärderingen av bokningssystemet, klicka här.