Patientavgifter

Från den 1 januari 2017 behöver de som är 85 år och äldre inte längre betala någon patientavgift när de besöker öppenvården.

Enligt landstingets taxa

 
    
Läkarbesök   150 kr
Läkarbesök (patienter under 20 år)   0 kr
Distriktssköterskebesök   150 kr
Provtagning vid läkarbesök   0 kr
Provtagning   150 kr
Astma/KOL besök   150 kr
Diabetessköterskebesök   150 kr
24 timmars blodtrycksmätning   150 kr

 

Högkostnadskort och frikort gäller