Patientavgifter 2023

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hälso- och sjukvård. Patienter 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård. Digitala vårdbesök och fysiska besök innebär samma patientavgift.

 

 

Läkare

200 kr

Distriktssköterska

200 kr

Sjuksköterska

200 kr

Undersköterska

200 kr

Fysioterapeut

200 kr

Kurator

200 kr

Psykolog

200 kr

Lättakuten

200 kr

Provtagning

0 kr

Astma-/KOL-besök

200 kr

Diabetesbesök

200 kr

24-timmars blodtrycksmätning

200 kr

Registrering med MyDiagnostick

200 kr

Rehabkoordinator

200 kr

Gruppbesök

90 kr

 

 

 

 

Fakturaavgift*

 70 kr

Frikort gäller

 

 

 

Du behöver lämna återbud eller avboka din tid på vårdcentralen senast 24 timmar före besöket. Om du inte har avbokat ett tidsbeställt besök innan dess behöver du betala 400 kr samt fakturaavgift 70 kr.

*Ingår ej i högkostnadsskyddet