Aktuellt

Hur mår du egentligen?

Nu finns det samtalstider att boka hos vår nya psykolog Ella Thuré och hos kurator Ingrid Nylund Olsson. Du väljer själv om du vill ses digitalt eller besöka oss. Du bokar tid antingen direkt via kurator/psykolog:076-1112147 eller via mottagningen:0173-88012

Aktuellt om vaccination för COVID-19

2020-12-09
Region Uppsala befinner sig ännu i planeringsstadiet och det finns ingen detaljplanering ännu. Det är INGEN idé att belasta sjukvården per telefon med frågor då vi inte har några svar.

Vi förutspår att vaccinationerna kommer att ske enligt följande:

Fas1: Patienter på särskilt boende (Tallparken), patienter med hemsjukvård och hemtjänst samt sjukvårdspersonal. Vaccinationer huvudsakligen via hembesök.

Fas2: Patienter i riskgrupp. Vi kommer att kalla patienter för tidsbokning av vaccination. INGEN drop-in verksamhet.

Fas3: När vaccinationstillgången ökat planeras för vaccination av resten av befolkningen över 18 år. Här kan säkert andra aktörer än vårdcentralen vara aktuella.

Allt hänger väldigt mycket på vaccin-tillgång och hur mycket vaccin som skickas ut till vårdcentralen.

Vi ber om ert tålamod och förståelse för att det kommer att kräva mycket av oss samtidigt som den ordinarie vården också ska skötas.

Om vi gör ett överslag på att, av våra 4300 listade patienter, ungefär 3500 är över 18 år och av dessa förhoppningsvis minst 70% vill vaccinera sig så innebär det ca 2500 patienter som ska få två injektioner med en månads mellanrum, så blir det 5000 injektioner med en osäker tillgång på vaccin. Det är svårt att ha en detaljplanering då.

TÅLAMOD VÄNNER, TÅLAMOD

Akut behov av personal till Akademiska sjukhuset

2020-11-20
Belastningen på sjukvården under coronapandemin är mycket stor och regionen behöver sjuksköterskor och undersköterskor som kan arbeta 75–100 % på Akademiska sjukhusets Covid19-avdelningar. 

Öregrunds vårdcentral erbjuder dig anställning för att börja arbeta på Akademiska sjukhuset med covidsjuka patienter. 

För att säkerställa god vård under ett ansträngt läge behöver fler göra en insats. 

För mer information vänd dig till Öregrund vårdcentrals verksamhetschef, Anna-Karin Bodén.

Anna-karin.boden@ptj.se