Aktuellt

Hur mår du egentligen?

Nu finns det samtalstider att boka hos vår nya psykolog Ella Thuré och hos kurator Ingrid Nylund Olsson. Du väljer själv om du vill ses digitalt eller besöka oss. Du bokar tid antingen direkt via kurator/psykolog:076-1112147 eller via mottagningen:0173-88012

Nya medarbetare

Under årsskiftet 2020/ 2021 började distriktsläkare Jan Dahllöf och ST-läkare Kevin Yachnin. 

Ella Thuré är ny medarbetare hos oss och jobbar som psykolog. 

Under juni 2021 välkomnar vi sjuksköterska Therese Svensson.