Aktuellt

Hur mår du egentligen?

Nu finns det samtalstider att boka hos vår nya psykolog Ella Thuré och hos kurator Ingrid Nylund Olsson. Du väljer själv om du vill ses digitalt eller besöka oss. Du bokar tid antingen direkt via kurator/psykolog:076-1112147 eller via mottagningen:0173-88012

Nya medarbetare

Under årsskiftet 2020/ 2021 började distriktsläkare Jan Dahllöf och ST-läkare Kevin Yachnin. 

Ella Thuré är ny medarbetare hos oss och jobbar som psykolog. 

Under juni 2021 välkomnar vi sjuksköterska Therese Svensson. 

Akut behov av personal till Akademiska sjukhuset

2020-11-20
Belastningen på sjukvården under coronapandemin är mycket stor och regionen behöver sjuksköterskor och undersköterskor som kan arbeta 75–100 % på Akademiska sjukhusets Covid19-avdelningar. 

Öregrunds vårdcentral erbjuder dig anställning för att börja arbeta på Akademiska sjukhuset med covidsjuka patienter. 

För att säkerställa god vård under ett ansträngt läge behöver fler göra en insats. 

För mer information vänd dig till Öregrund vårdcentrals verksamhetschef, Anna-Karin Bodén.

Anna-karin.boden@ptj.se