Aktuellt

Begränsad sommarbemanning

Då vi under sommaren har en lägre bemanning och därmed begränsade möjligheter att bemöta Er patienter, ber vi om förståelse att vi i första hand behöver prioritera Akuta tillstånd vid Öregrunds vårdcentral.

Under sommaren hänvisas bland annat alla former av intyg till Totalhälsan i Uppsala.

Öregrunds vårdcentral är Region Uppsalas bästa vårdcentral

Öregrunds vårdcentral är Region Uppsalas bästa vårdcentral. Det visar den årliga undersökningen Nationell patientenkät primärvård som görs av Sveriges kommuner och regioner. Mottagningen behåller därmed förstaplatsen i Region Uppsala samtidigt som man ligger på plats 36 i Sverige.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, undersöker varje år hur patienter upplever sina besök i primärvården och i undersökningen 2021 deltog samtliga vårdcentraler i Region Uppsala.

Undersökningen är indelad i sju dimensioner – delaktighet/involvering, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

Öregrunds vårdcentral toppar mätningen i flera av kategorierna, i synnerhet helhetsintryck, delaktighet/involvering, respekt/bemötande och tillgänglighet.

2022-02-10

Öregrunds vårdcentrals tankar om sömn:

Det finns i vårt moderna samhälle mycket myter och orimliga förväntningar på sömn. Ibland har detta resulterat i ett långvarigt bruk av insomningstabletter. Vi vill därför i en serie inlägg utbilda och tipsa om sömnsvårigheter.
Du får gärna höra av dig till oss om du behöver mer råd om din sömn eller om du vill få hjälp med behandlingsalternativ och/eller nedtrappning av sömnläkemedel. 

Psykoedukation - så fungerar sömn