Aktuellt

2020-01-20

Från den 3 februari kan du boka akuttid till läkare via e-tjänsten på 1177.se. 
Våra akuttider är till för dig som är listad hos oss och vill boka en tid för bedömning av akuta besvär t.ex. infektion i luftvägarna, öronvärk, halsfluss eller urinvägsinfektion. 

Då besöket är 10 minuter har vi inte möjlighet att på dessa tider bedöma sjukskrivningsärenden, kroniska besvär eller psykisk ohälsa som ångest eller depressionstillstånd. Vid tveksamhet om dina besvär kan tas om hand på en akuttid, v g ring 08-7265550 för rådgivning av sjuksköterska.

2020-01-15 Ursäkta röran...
...vi bygger om. Från 22 januari och några veckor framåt kommer vår receptionsdel att byggas om. Receptionsdelen kommer under byggtiden att vara till höger innanför vår entrédörr, men i övrigt ska det inte påverka verksamheten. 

2020-01-08
Välkommen Efstratia Mitsostergiou, ny sjuksköterska, till Telefonplans vårdcentral!

2019-12-09
Välkommen Emil Hansson, AT-läkare, till Telefonplans vårdcentral!

2019-10-10
Nu kan du kan boka besök på vårdcentralen till distriktssköterska på 1177.se (e-legitimation behövs) för:
- blodtryckskontroll
- mindre omläggningar
- borttagning av stygn
- utslag och eksem
- vaxpropp
- TBE-vaccination (vuxna). För barn: Ring och boka tid: 08-726 55 50.
- injektioner (ej dropp) Obs! Ett skriftligt behandlingsmeddelande/ordination som styrker läkemedelsanvändningen behövs.

 2019-09-30
Välkommen Karolina Schönmeyr, ny distriktssköterska till Telefonplans vårdcentral.

2019-08-30
Välkommen Anders Lebelius, ny distriktsläkare till Telefonplans vårdcentral!

Välkommen Kadri Koit, ny distriktssköterska till Telefonplans vårdcentral!

2019-01-15, Journal via nätet
Nu fungerar e-tjänsten "Journal via nätet", vilket innebär att du kan se journaluppgifter från Telefonplans vårdcentral!
Vid eventuella frågor, se information på 1177 eller kontakta oss via 1177, e-tjänster.

2019-01-07
Vi har nu åter öppnat upp möjligheten för nya patienter att lista sig vid Telefonplans vårdcentral. Vi välkomnar i första hand alla som nyligen flyttat till, eller redan bor eller arbetar i vårt närområde men listning på husläkarmottagning/vårdcentral i Stockholm är möjlig för alla som har svensk folkbokföring/personnummer. Listning sker antingen genom länk via 1177.se eller genom att lämna en ifylld listningsblankett på vårdcentralen. Glöm då inte att ta med giltig id-handling!

2018-12-07
Grattis till vår distriktssköterska Christina Sandlund som 23/11 lade fram sin doktorsavhandling om KBT-baserad gruppbehandling av insomni vid Karolinska Institutet.  Vi hoppas då också under våren 2019 kunna erbjuda gruppbehandlingen till patienter listade vid Telefonplans Vårdcentral. Är du som patient intresserad av detta eller har ytterligare frågor kan du kontakta oss via e-tjänsten i Mina Vårdkontakter  på www.1177.se så fördelar vi ärendet till Christina.

2017-03-20
Nu kan du som är listad på Telefonplans vårdcentral boka planerad läkartid direkt via 1177.se.

20141104
Behöver du akuttid till läkare?

Vi har övergått  från drop-in mottagning till en tidsbokad akutmottagning 
till våra läkare. Detta för att undvika för långa väntetider och trängsel i väntrummet samt därmed också minska smittrisken.

 Tidsbokning sker samma dags morgon i vår rådgivningstelefon: 08-726 55 50

 Som tidigare ligger dessa akuttider mellan kl 10-12 på förmiddagarna.  Det är framför allt akuta infektioner, akuta smärta/skada eller andra nytillkomna sjukdomstillstånd vi har möjlighet att bedöma och hjälpa dig med på akuttiderna.