Aktuellt

2020-09-10
På grund av COVID-19-pandemin tillåts inga medföljande vid besök, om det inte är nödvändigt för vårdkontakten.

2020-08-18
Den 1 september 2020 höjs avgiften på uteblivet besök och sent återbud (förhinder ska ha meddelats 24 timmar innan bokat besök) till 400 kr, oavsett vilken yrkeskategori besöket är bokat hos. Detta gäller även barn 0-18 år och om du har frikort.
Det är Region Stockholm som har fattat beslutet som gäller alla vårdgivare, detta för att minska antalet uteblivna besök i regionen utan giltigt skäl.

2020-08-17
Välkommen Osiris Morales Erazo, ny undersköterska, till Telefonplans vårdcentral!

2020-08-03 Listningsstopp
För att undvika att väntetiderna till läkarmottagningen blir alltför långa har vi nu behövt införa ett listningsstopp för nya patienter. Detta gäller patienter som redan är listade på annan vårdcentral/husläkarmottagning. Vi har därför ej möjlighet att erbjuda bokade läkarbesök till patienter som är listade hos annan vårdgivare. Vid behov av uppföljning efter ett akutbesök måste vi också hänvisa uppföljningen till ordinarie vårdgivare. Du som ännu ej listat dig hos någon vårdgivare eller redan är listad hos oss berörs inte av liststoppet.

2020-06-11 Angående provtagning inom sjukvården vid misstanke om pågående eller genomgången infektion med coronavirus.

Region Stockholm rekommenderar utökad provtagning av de patienter där bekräftelse/uteslutande av SARS-CoV2-viruset har betydelse för den medicinska handläggningen.

Det är i första hand patienter i riskgrupper som blir föremål för provtagning, dvs personer >70 år, och särskilt med samtidiga riskfaktorer som:

· Högt blodtryck
· Diabetes
· Fetma
· Hjärt-kärlsjukdom
· Lungsjukdom (ej astma)
· Sjukdom eller behandling som innebär nedsatt immunförsvar

Det är i första hand vid nytillkomna akuta infektionssymptom som diagnostik med PCR-test ("med provtagningspinne i näsan") kan bli aktuell. Efter ett par veckors symptomduration minskar möjligheterna att hitta viruset på detta sätt.

Vid kvarstående långvariga symptom (>14 dagar) kan även ett blodprov, sk antikroppstest bli aktuellt. Detta kan visa om du har/har haft en coronavirusinfektion, men det finns även många som troligen haft infektionen utan att specifika antikroppar påvisas i provtagningen.

För att avgöra om det finns en medicinsk indikation för provtagning av dig som är listad patient vid Telefonplans Vårdcentral, behöver våra läkare göra en medicinsk bedömning av dina symptom. Vi har då möjlighet att erbjuda ett videomöte som en första bedömning vilket rekommenderas av smittskyddsskäl. Kontakta först vårdcentralen via telefon 08-7265550 för vidare vägledning/bokning av besök.

Blir efter denna bedömning endast provtagning aktuell (och inga ytterligare medicinska vårdinsatser) avgör läkaren om provet kan tas av personal på vårdcentralen, i hemmet eller om ett besök får hänvisas till annan vårdinrättning.
Mer information finns på  1177.se.

 2020-05-07 Endast tidsbokad provtagning på vårt närlab
Vi slutar nu med drop in för provtagning under Coronapandemin. Detta för att minimera antalet patienter i väntrummet. Ring 08-726 55 50 om du vill boka tid för provtagning (ordinerad av läkare sedan tidigare).

2020-04-15 Information om Corona på andra språk
About corona in twenty three languages
Together, we do everything possible to minimize the spread of the corona virus. Most people who get symptoms do not get so ill, it feels more like a common cold or flu. But for the elderly and already sick people it could be dangerous. Here you´ll find information in other languages about the importance of staying at home when having symtoms of a cold and what to do and where to call if you live in in Stockholm County.

2020-04-01 Fem råd till alla länets invånare

1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.

2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.

3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.

5. Många ringer 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

2020-03-24 Kontakt vid frågor om corona
Den som inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ska ringa 113 13. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.

Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning – kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när. De senaste dagarna har framkomligheten förbättrats.

2020-03-19 Tillsammans stoppar vi smitta av nya coronaviruset

Du som har förkylningssymtom som hosta, halsont, snuva eller feber ska stanna hemma för att inte smitta andra. Ring 1177 om du har hög feber som inte går ner efter fyra dygn eller om febern gått ner men stiger igen. Äldre personer som får symtom som feber, muskelvärk, torrhosta eller andra besvär från luftvägarna bör ringa 1177 vid behov av vård. Det gäller även dig som redan har en sjukdom. Vid livshotande tillstånd ska du ringa 112.

2020-03-19 Tidsbokning
Alla som vill boka tid måste kontakta oss via telefon 08-726 55 50 eller via 1177.se. Alla besök bokas in efter samråd med legitimerad sjukvårdspersonal. Kom ej till vårdcentralen med förkylning utan att kontakta per telefon för rådgivning först.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att först kontakta mottagningen och inte åker direkt hit. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

2020-03-19
Coronavirus/covid19 - Behöver jag ringa vården?
– gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården. Corona självtest.

2020-03-17
Följ det aktuella läget om COVID-19
Information om coronaviruset (COVID-19) uppdateras kontinuerligt och kan ändras snabbt. För aktuell information, klicka på länkarna nedan.
1177.se
Folkhälsomyndigheten.se

 Om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19, ring 113 13.

2020-03-13 Tvätta händerna

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk och att smitta andra om du redan är sjuk

Gör så här:

1. Löddra tvålen ordentligt.
2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen - i minst 30 sekunder.
3. Skölj och torka.

Så minskar du risken att bli sjuk.

Bra med egen handduk

Det är bra att ha en egen handduk och inte dela den med andra. Finns det engångshanddukar så använd dem. Egen handduk minskar risken för smitta.

När ska jag tvätta händerna?

Du bör tvätta händerna vid följande tillfällen:

När du kommer in efter att ha varit utomhus.När du har varit på toaletten.När du har synlig smuts på händerna.Innan du ska laga mat.Innan du ska äta.

Tips för att få barn att tvätta händerna

En del barn tycker det är svårt att tvätta händerna så lång tid som behövs. Pröva då att sjunga visan Blinka lilla stjärna samtidigt som ni tvättar händerna. Det tar ungefär 30 sekunder. Under den tiden hinner de flesta händer bli rena.

Du kan också be barnet att testa hur mycket lödder hen kan göra.

2020-02-25
Välkommen Jens Degerman, ny läkare till Telefonplans vårdcentral!

2020-02-05
Välkommen Lina Högström, ny psykolog till Telefonplans vårdcentral!

2020-01-08
Välkommen Efstratia Mitsostergiou, ny sjuksköterska, till Telefonplans vårdcentral!

2019-12-09
Välkommen Emil Hansson, AT-läkare, till Telefonplans vårdcentral!

 2019-09-30
Välkommen Karolina Schönmeyr, ny distriktssköterska till Telefonplans vårdcentral.

2019-08-30
Välkommen Anders Lebelius, ny distriktsläkare till Telefonplans vårdcentral!

Välkommen Kadri Koit, ny distriktssköterska till Telefonplans vårdcentral!

2018-12-07
Grattis till vår distriktssköterska Christina Sandlund som 23/11 lade fram sin doktorsavhandling om KBT-baserad gruppbehandling av insomni vid Karolinska Institutet.  Vi hoppas då också under våren 2019 kunna erbjuda gruppbehandlingen till patienter listade vid Telefonplans Vårdcentral. Är du som patient intresserad av detta eller har ytterligare frågor kan du kontakta oss via e-tjänsten i Mina Vårdkontakter  på www.1177.se så fördelar vi du som är listad på Telefonplans vårdcentral boka planerad läkartid direkt via 1177.se.