Distriktssköterskemottagning

Besök till sköterskorna är tidsbokade.

Kadri, distriktssköterska
Karolina, distriktssköterska
Annika, distriktssköterska
Emma, distriktssköterska
Inger, vik distriktssköterska

Efstratia, sjuksköterska
Isabella, sjuksköterska
Ola, vik sjuksköterska

På sköterskemottagningen kan du bland annat få hjälp med:

  • Omläggning av sår
  • Borttagning av stygn
  • Blodtryckskontroller
  • Vaccinationer
  • Rådgivning och stöd till livsstilsförändringar för att förebygga ohälsa
    hjälpmedel

Det är också våra sköterskor som arbetar i hemsjukvården.

Priser sköterskebesök:
Vuxna: 275 kr
Barn 0-18 år: 0 kr
85 år och äldre: 0 kr.

Nationella diabetesregistret
På den här vårdenheten registrerar vi uppgifter om patienter som har diabetes och deras behandling i Nationella Diabetesregistret. Huvudsyftet är att förbättra och säkra vårdens kvalitet. Om du inte vill att dina uppgifter rapporteras till Nationella Diabetesregistret, var god meddela detta till din diabetessjuksköterska eller läkare.