Vår verksamhet

 Tidsbokning och telefonrådgivning tfn 08-726 55 50 
Du kan tyvärr inte se din bokade tid hos oss på 1177.se.
 

Regionens patientavgifter och högkostnadsskydd gäller vid alla besök hos oss.
Läkarbesök: Vuxna 275 kr
Distriktssköterske- och sjuksköterskebesök: Vuxna 275kr
Psykolog: Vuxna 275 kr
Barn under 18 år: 0 kr

Avgifterna gäller hela Region Stockholm.

Tänk på att komma i god tid till besök, cirka 15 minuter innan utsatt tid. Detta för att hinna betala i receptionen, hitta parkering med mera.

Uteblivet besök som ej avbokats senast 24 timmar innan debiteras 400 kr enligt gällande avtal med Region Stockholm. Detta gäller även barn 0-18 år och om du har frikort. Information om detta finns här.

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för öppen hälso- och sjukvård hos oss. 
Men tänk på att om du uteblir från ett besök utan att avboka senast 24 timmar före besöket får du betala 400 kr enligt gällande avtal med Region Stockholm.