Vår verksamhet

 Tidsbokning och telefonrådgivning tfn 08-7265550 
 
  • Tidsbokad akutmottagning till läkare kl 10.00-12.00 för kortare besök av akut karaktär (ex. infektioner)
  • Distriktssköterskemottagning
  • Lokalt laboratorium för provtagning
  • KBT-terapi
  • Gruppbehandling av sömnsvårigheter med KBT-metodik

Öppettider lab må-fre: Kl 08.00-09.00.
Övrig provtagning endast efter kontakt med våra läkare.

Landstingets patientavgifter och högkostnadsskydd gäller vid alla besök hos oss.

Läkarbesök: Vuxna 200 kr

Distriktssköterskebesök: Vuxna 100 kr

Barn under 18 år: 0 kr

Tänk på att komma i god tid till besök, cirka 15 minuter innan utsatt tid. Detta för att hinna betala i receptionen, hitta parkering med mera.

Uteblivet besök som ej avbokats senast 24 timmar innan debiteras alltid med 200 kr (läkarbesök) och 100 kr (besök hos övriga vårdgivare). Detta gäller även barn 0-18 år och om du har frikort. Information om detta finns här.

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för öppen hälso- och sjukvård hos oss. 
Men tänk på att om du uteblir från ett besök utan att avboka senast 24 timmar före besöket får du betala avgiften.