Övrig information

Listningsinformation

Du är välkommen att lista dig på Telefonplans vårdcentral. Om du har e-legitimation kan du göra det på 1177.se, annars kan du fylla i blankett i receptionen.

  • Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort
  • Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen men inte till mottagningar som har fullt
  • Om du står i kö för att bli listad på annan vårdcentral kommer den köplatsen tas bort
  • Enligt Patientlagen har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Region Stockholm rekommenderar att du söker vård där du är listad.

Journal via nätet

Om du har e-legitimation kan du läsa din journal via nätet på 1177.se.
Det här kan du läsa från anslutna vårdverksamheter i Stockholms län:

  • Journalanteckningar
  • Vissa provsvar
  • Diagnoser
  • Vårdbesök

All information som finns i din journal visas inte i e-tjänsten Journalen. Den äldsta journalinformation som visas från anslutna verksamheter är i de flesta fall från 1 januari 2016, men undantag finns både framåt och bakåt i tiden. 

Astma--/KOL-mottagning

Vi är en godkänd Astma-/KOL-mottagning. Läs mer på nedanstående länk:
Vårdcentralen – när du behöver träffa vårdpersonal

Sammanhållen journalföring

Vi är anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i 1177 Vårdguiden: Din journal

Högkostnadsskydd

Vi har e-Frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök. 
Så här går det till:

  • Vid varje nytt besök registrerar systemet de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.
  • När du kommer upp i 1150 kr når du gränsen för frikort. Det innebär att du under resten av tolvmånadersperioden, räknat från första besöket, inte behöver betala något för de besök som ingår i högkostnadsskkyddet. Du behöver bara visa legitimation.

Du hittar uppgifter om dina avgifter, högkostnadsskydd och frikort genom att logga in på www.1177.se