Äldremottagning

Telefonplans vårdcentral har en äldremottagning där vi erbjuder dig som är 75 år eller äldre och listad hos oss, en fast vårdkontakt med en sjuksköterska och/eller läkare. Din vårdkontakt kan hjälpa dig att ta fram en vårdplan utifrån dina behov. Du kan nå vår äldremottagning direkt genom ett särskilt telefonnummer utan knappval.

Vi kan hjälpa dig med:
Hembesök vid behov
Vårdplanering i hemmet
Rådgivning
Provtagning
Att gå igenom dina läkemedel
Förmedling av kontakt med kurator, sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut

Alla besök på äldremottagningen är planerade, både icke akuta och akuta besök, d.v.s. du ringer till äldremottagningen och bokar en tid.

Telefonnummer är 070-790 38 76

Välkommen!