KBT - Kognitiv beteendeterapi

Vid psykisk ohälsa i form av exempelvis stress, depression, ångestproblematik och kris så erbjuder vi våra listade patienter kontakt med psykolog. Första mötet med psykolog innebär en bedömning av vårdbehov och kan t ex mynna ut i fortsatt kontakt hos psykolog, hänvisning till annan instans eller rekommendationer till självhjälp. Våra psykologer arbetar med första linjens vård för vuxna över 18 år vilket handlar om kortare, fokuserade kontakter eller rådgivning där patienten själv får ta ett aktivt ansvar för att förbättra sitt mående.

Våra psykologer har integrativ inriktning men arbetar främst med KBT, ACT och compassionfocuserad terapi.
- KBT tar hänsyn till din levnadshistoria men fokuserar framför allt på hur du kan påverka ditt nu och din framtid.
- ACT fokuserar på att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten snarare än att fokusera på att bli av med smärtsamma upplevelser och känslor.
- Compassionfokuserad terapi fokuserar på att hjälpa människor att utveckla och arbeta med upplevelser av inre värme, trygghet och lugn, via medkänsla mot andra och sig själv.

Anna, leg psykolog

Wilma, leg psykolog