Blodtrycksmottagning

För våra patienter med högt blodtryck (hypertoni) har vi en blodtrycks- eller hypertonimottagning. Din läkare arbetar ihop med en av våra två hypertonisköterskor och om inget särskilt föreligger så kommer du att träffa läkaren vartannat år och hypertonisköterskan vartannat år för dina årskontroller.

Du kommer inte att bli kallad till besöket utan du hör själv av dig i god tid när din blodtrycksmedicin börjar ta slut.