Covid-19-vaccinering

Covid-19-vaccinering

Information från 1177 angående grupper aktuella för vaccination och var tid kan bokas här. 

Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla, detta inkluderar till exempel dig som saknar svenskt personnummer, som är gäststudent eller asylsökande.

Se mer information om hur vaccinationen går till här:

Vi följer Region Stockholms prioriteringsordning för vaccinering och hantering av vaccin.

Hälsodeklaration

Inför vaccinering mot Covid-19 behöver du fylla i en hälsodeklaration, klicka här.

Health declaration in other languages. You choose language up to the right on the Healt Declaration.

Intyg

Covidbevis utfärdas inte längre
Det är inte längre möjligt att hämta covidbevis för resor. Det beror på att EU‑förordningen om covidbevis upphörde att gälla den 1 juli 2023.

Målgrupper för vaccinering

Information om vem som ingår i vilken vaccinationsgrupp hittar du här.