Provtagning/Lab

Tidsbokad provtagning
Vi har endast tidsbokad provtagning (under coronapandemin). Detta för att minimera antalet patienter i väntrummet. Ring 08-726 55 50 för att boka tid för provtagning (ordinerad av läkare sedan tidigare).

Personal
Bente Kjaer,
undersköterska
Anna Lundgren,
undersköterska
Osiris Morales, undersköterska

Vid frågor angående provtagningen, kontakta sköterska på mottagningen eller din läkare på tfn 08-7265550.

Mat och medicin
Ta dina mediciner som vanligt om du inte har fått andra instruktioner.
Om du har blivit ombedd att fasta, betyder det att du inte ska äta på minst 10 timmar före provtagningen och tills dess att provet är taget. Vid fasta är det tillåtet att dricka vatten, kaffe och te utan sötningsmedel, grädde och mjölk.

Provsvar
När du har gjort en undersökning eller tagit prover så får du normalt sett svar på dessa inom 3 veckor. Din läkare meddelar svaren per brev, telefon eller vid ett återbesök. Om du inte har fått svar inom 3 veckor ber vi dig att kontakta vårdcentralen på telefon 08-726 55 50.

Extern provtagning
På vårt närlab som drivs av vår personal i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet kan vi ta angelägna akutprover och planerade prover i samband med eller inför besök hos våra vårdgivare. Vi har öppet för planerad provtagning på dig som är listad som patient vid Telefonplans Vårdcentral.

Pga coronapandemin har vi inte drop-in, utan tidbokning för provtagning via kontakt på tel 08-726 55 50 eller via Mina Vårdkontakter på www.1177.se

Pga coronapandemin och den aktuella begränsningen i våra resurser att boka/utföra provtagning här vid vårdcentralen vill vi därför att du som har remiss från annan vårdgivare tar de proverna på någon av de övriga provtagningsenheter som Karolinska Universitetslaboratoriet erbjuder. Listan på tillgängliga laboratorier finns här med ytterligare information.

Vi kan tyvärr inte längre, pga långa väntetider, ta prover på patienter som ej är listade hos oss med remiss från extern vårdgivare. Vill du ta prover här och behöver en fast läkarkontakt i primärvården är du självklart välkommen att lista dig på Telefonplans vårdcentral!

Waranprovtagning
Ring och boka tid för provtagning, tfn 08-726 55 50.
Svaret från laboratoriet bedöms av din ordinarie läkare (eller kollega beroende på eventuella ledigheter) dagen efter provtagningen. Vi meddelar fortsatt dosering och nästa provtagning brevledes om värdet är stabilt och inga ändringar är aktuella. I annat fall kontaktar sköterska dig per telefon. Fortsätt med ditt tidigare schema tills brevet kommer.