Distriktsläkarmottagning

Boka tid: Tfn 08-726 55 50

Akuta tider bokas via telefon, 08-726 55 50 från kl 8.00 eller via 1177.se. Det gäller korta besök av akut karaktär, t.ex infektioner. För kroniska sjukdomar eller mer långdragna besvär samt ev sjukskrivningsärenden rekommenderar vi att du bokar en läkartid.

Dr Anders Hallek, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef

Dr Åsa Moberg, specialist i allmänmedicin

Dr Anders Lebelius, specialist i allmänmedicin

Dr Sara Najafi, specialist i allmänmedicin

Dr Nina Smith, specialist i allmänmedicin

Dr Jens Degerman, ST-läkare

Dr Bidisha Huq, ST-läkare

Provsvar
När du har gjort en undersökning eller tagit prover så får du normalt sett svar på dessa inom 3 veckor. Din läkare meddelar svaren per brev, telefon eller vid ett återbesök. Om du inte har fått svar inom 3 veckor ber vi dig att kontakta vårdcentralen på telefon 08-726 55 50.

Listning på läkare
Vår erfarenhet visar att personlig kontakt och kontinuitet är förutsättningar för god primärvård. Därför strävar vi efter att alla patienter som är listade på mottagningen ska ha en namngiven doktor.
Om du redan är listad på Telefonplans vårdcentral så räcker det att du säger till i telefonen eller i receptionen om du vill vara listad på en namngiven doktor. Om du har ett bank-id kan du logga in på 1177.se och meddela oss via listningslänken vilken namngiven, listningsbar, läkare du vill ha.

Läkare du kan lista dig på:
Anders Hallek
Anders Lebelius
Nina Smith
Sara Najafi
Åsa Moberg.