Distriktsläkarmottagning

Boka tid: Tfn 08-726 55 50

Akuta tider bokas via telefon, 08-726 55 50 från kl 8.00. Det gäller korta besök av akut karaktär, t.ex infektioner. För kroniska sjukdomar eller mer långdragna besvär samt ev sjukskrivningsärenden rekommenderar vi att du bokar en läkartid.

Dr Anders Hallek, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef

Dr Åsa Moberg, specialist i allmänmedicin

Dr Dan Lindquist, vik specialist i allmänmedicin

Dr Anders Lebelius, specialist i allmänmedicin

Dr Petra Andrée, ST-läkare

Dr Oscar Plogmark, ST-läkare

Dr Erica Bengtsson Bok, ST-läkare (tjänstledig)

 

Provsvar
När du har gjort en undersökning eller tagit prover så får du normalt sett svar på dessa inom 3 veckor. Din läkare meddelar svaren per brev, telefon eller vid ett återbesök. Om du inte har fått svar inom 3 veckor ber vi dig att kontakta vårdcentralen på telefon 08-726 55 50.

Vår erfarenhet visar att personlig kontakt och kontinuitet är förutsättningar för god primärvård. Därför strävar vi efter att alla patienter som är listade på mottagningen ska ha en namngiven doktor.
Om du redan är listad på Telefonplans vårdcentral så räcker det att du säger till i telefonen eller i receptionen om du vill vara listad på en namngiven doktor.