Distriktsläkarmottagning

Akuta tider bokas via telefon, 08-726 55 50 från kl 8.00. Det gäller korta besök av akut karaktär, t.ex infektioner. För kroniska sjukdomar eller mer långdragna besvär samt ev sjukskrivningsärenden rekommenderar vi att du bokar en läkartid.

Dr Jakob, specialist i allmänmedicin 

Dr Åsa, specialist i allmänmedicin

Dr Anders, specialist i allmänmedicin 

Dr Marios, specialist i allmänmedicin

Dr Bidisha, ST-läkare (föräldraledig)

Dr Jens, ST-läkare

Dr. Marcus, ST-läkare

Dr. David, ST-läkare

Dr. Leonard, AT-läkare

Provsvar
När du har gjort en undersökning eller tagit prover så får du normalt sett svar på dessa inom 3 veckor. Din läkare meddelar svaren per brev, telefon eller vid ett återbesök. Om du inte har fått svar inom 3 veckor ber vi dig att kontakta vårdcentralen på telefon 08-726 55 50.

Listning på läkare
Vår erfarenhet visar att personlig kontakt och kontinuitet är förutsättningar för god primärvård. Därför strävar vi efter att alla patienter som är listade på mottagningen ska ha en namngiven doktor.
Om du redan är listad på Telefonplans vårdcentral så räcker det att du säger till i telefonen eller i receptionen om du vill vara listad på en namngiven doktor. Om du har ett bank-id kan du logga in på 1177.se och meddela oss via listningslänken vilken namngiven, listningsbar, läkare du vill ha.

Du kan lista dig på en distriktsläkare.