Levnadsvanor

Bekymrar du dig över din vikt, kosthållning eller kanske alkoholvanor? Vill du ha hjälp med att sluta röka?

Basen i primärvård är att se till att människor inte blir sjuka. Därför kan förebyggande åtgärder vara den bästa investeringen i din hälsa.

Om du vill ha hjälp med råd kring dina levnadsvanor så är du välkommen att kontakta oss för att träffa vår distriktssjuksköterska som efter en gedigen kartläggning kan ge råd om rätt insatser men även vid behov samtala med läkare. Det kan exempelvis handla om hjälp med viktminskning via läkemedel så som MYSIMBA eller SAXENDA som alltid måste skrivas ut på recept av läkare.