Vaccination

Influensa- och pneumokockvaccination 2020/21

Årets vaccinationskampanj mot influensa gäller från och med 3/11-2020 till och med 28/2-2021. Patienter tillhörande riskgrupp rekommenderas att vaccinera sig. För denna grupp är vaccinationen kostnadsfri. 

Pneumokockvaccin kan även vara aktuellt för patienter med särskild risk för allvarlig sjukdom vid infektion av pneumokocker. Det kan vara patienter som förlorat sin mjälte, patienter som står på immunhämmande behandling, eller personer med underliggande riskfaktorer så som hjärtsvikt, tidigare genomgången kärlhändelse i hjärnan (stroke eller blödning), patienter med kranskärlssjukdom (med risk för hjärtinfarkt) eller patienter med grav fetma. Även patienter med svår astma kan vara aktuella för pneumokockvaccin.

Med anledning av Covid19 kommer årets kampanj bli annorlunda. Ingen drop in kommer att erbjudas, endast planerad vaccination. Vaccinationsbesök kan bokas tisdagar, onsdagar och torsdagar via 1177, telefonkontakt, alt via Mitt PTJ.