Covid-19-vaccinering

2021-06-08
Information från 1177 angående grupper aktuella för vaccination och var tid kan bokas, klicka här. 

Vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för alla, detta inkluderar till exempel dig som saknar svenskt personnummer, som är gäststudent eller asylsökande.

Se mer information om hur vaccinationen går till här: 1177.se

 

Länk till 1177.

Länk till Folkhälsomyndigheten.

Vi följer Region Stockholms prioriteringsordning för vaccinering och hantering av vaccin.