Målgrupper för vaccinering

Information om vem som ingår i vilken vaccinationsgrupp hittar du här.

Vaccin i Fas 2 kommer att prioriteras efter ålder där de äldsta ges vaccin först.