Hälsomottagning

Vi vet idag att det går att förebygga många av våra vanligaste folksjukdomar genom hälsosamma levnadsvanor.
Det goda med levnadsvanor är att du själv kan påverka dem.

  • Matvanor
  • Fysisk aktivitet
  • Alkohol
  • Tobak
  • Sömn

Vi hjälper dig gärna med råd och stöd om du vill göra en förändring. 
Boka tid till våra distriktssköterskor Emma eller Christina på telefon 08-726 55 50 eller i receptionen.