Gruppbehandling för sömnsvårigheter

Har du sömnproblem som ger konsekvenser för hur du mår och fungerar dagtid?

Vi erbjuder gruppbehandling baserad på metoder från kognitiv beteendeterapi.

Behandlingen innehåller dels undervisning om sömn och sömnreglering, dels information om metoder och tekniker som kan hjälpa dig att förbättra din sömn. Mellan träffarna arbetar du aktivt med hemuppgifter som innebär att prova på de olika metoderna för att hitta det som fungerar för dig.

Behandlingen sker på eftermiddagstid med 7 träffar under 10 veckor. Gruppledare är Christina Sandlund, distriktssköterska med magisterexamen i omvårdnad.

För mer information kontakta oss på Telefonplans vårdcentral. Du kan själv ringa och boka en tid till Christina för bedömning om deltagande på telefon 08-726 55 50.